Ako vyzerá spolupráca s 3Gdesign v praxi?

ÚVODNÉ STRETNUTIE

Úvodné stretnutie je samozrejme bezplatné a pre obidve strany nezáväzné, kde po vzájomnom zoznámení sa, pristúpime k základnému oboznámeniu sa s potrebami klienta. Za obzvlášť dôležité v tomto štádiu považujeme dohodnutie si podmienok spolupráce, my informujeme potencionálneho zákazníka ako bude vzájomná spolupráca prebiehať, on oboznámi nás s jeho predstavami a očakávaniami. Nemenej dôležité je pre nás poznať finančný rozpočet, z ktorého budeme vychádzať, a ktorý klient plánuje investovať do interiéru.

Po odsúhlasení všetkých náležitostí, zahájime samotnú spoluprácu. Urobíme obhliadku stavby, vykonáme zameranie, pripravíme fotodokumentáciu a pod.

VYPRACOVANIE PROJEKTU INTERIÉRU

Naša dizajnérka po zvážení všetkých faktorov, pripraví návrh interiéru, ktorý predstavíme zákazníkovi. Diskutuje sa o projekte, zaznamenajú sa prípadné zmeny. Pripraví sa ďalšia varianta interiéru až do štádia, kedy je zákazník maximálne spokojný – teda ďalšieho štádia a tým je finálny projekt. Spoločnosť 3Gdesign, sa špecializuje na zobrazenie priestoru vo forme ručne kreslenej farebnej skice, ale samozrejme na požiadanie klienta zabezpečíme aj vizualizáciu v počítačovej podobe.

Po odsúhlasení finálneho projektu pristupujeme k realizácii interiéru.

KOMPLETNÝ NÁVRH INTERIÉRU OBSAHUJE:

  • DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PRIESTOROV
  • VÝKRESY VODY, ELEKTRIKY, OSVETLENIA, PODLÁH
  • KLADAČSKÉ PLÁNY PRE OBKLADY A DLAŽBY
  • POHĽADY A PRIESTOROVÉ FAREBNE RIEŠENIA,
  • VÝBER A NÁVRH VHODNÝCH MATERIÁLOV A FARIEB PRE PODLAHY, STENY, SCHODISKO, KRB, EXTERIÉR
    /DREVO, TAPETY, OBKLADY, DLAŽBY, PRÍRODNÝ ČI UMELÝ KAMEŇ........../
  • RIEŠENIA JEDNOTLIVÝCH DETAILOV,
  • NÁVRHY NÁBYTKU A VÝKRESY PRE JEHO VÝROBU

REALIZÁCIA INTERIÉRU

Rozsah realizácie určí zákazník a podľa jeho želania následne pristupujeme k samotnej realizácii interiéru. Zákazníkovi predstavíme potencionálnych dodávateľov a realizátorov. S každým z nich máme dohodnuté exkluzívne podmienky spolupráce, preto sme schopní priniesť nadštandardnú starostlivosť a kvalitu. Nasleduje výber materiálov, dekorov, odtieňov, následné ocenenie a objednanie tovaru na základe súhlasu zákazníka, dohodnutie dodacích podmienok a termínov montáže.

Spolupracujeme so špičkovými domácimi i zahraničnými spoločnosťami dodávateľov a realizátorov, preto dokážeme zákazníkovi garantovať vysokú kvalitu poskytovaných služieb, zabezpečiť kompletnú dodávku typizovaných, ale aj atypických druhov nábytku, spotrebičov, sanity, batérií, podlahovín, svietidiel, tieniacej techniky a mnoho ďalšieho. Preferujeme hlavne používanie prírodných materiálov s vynikajúcou kvalitou, dlhou životnosťou ako sú drevo a kameň, ktoré sú človeku už po stáročia blízke.

DLHODOBÝ SERVIS

V praxi prebieha tak, že je pre nás dôležité, aby sme splnili akékoľvek očakávania nášho zákazníka, preto aby sa k nám mohol vrátiť aj o niekoľko rokov, keď opäť bude potrebovať pomoc pri riešení interiéru.